"I Gave a Fuck. Once" Men's Socks

SKU: SW836

$10.99

"I Gave a Fuck. Once" Men's Socks. Men's shoe size 7-12. 50% combed cotton; 48% nylon; 2% spandex.